בענף הרכיבה המערבית ישנם מקצועות רבים, אנחנו מתמקדים בריינינג (תצוגת שליטה) ובחלק ממקצועות הבקר:
 
תצוגת שליטה-Reining

מקור השם הוא מהמילה REINS (מושכות) ופירושו הנחייה של הסוס על ידי הרוכב. בענף זה נדרש הרוכב להפגין שליטה מלאה בסוס והסוס נדרש לבצע מספר אלמנטים, כגון: מעגלים במהירויות שונות, החלפת כיווני ריצה, עצירות החלקה, פניות חדות, הליכה לאחור, ספינים (סיבוב במקום על רגל ציר אחורית) וכו’. ענף הריינינג מאופיין ברמת שליטה גבוהה מאוד בסוס ובדרישות אתלטיות גבוהות. סוס הריינינג הטוב ביותר צריך להיות מודרך ברצון, ונשלט עם מעט מאוד או בכלל בלי התנגדות נראית לעין. כל תנועה אשר נעשית שלא על פי בקשת הרוכב נחשבת לחסר שליטה.

 
מקצועות עבודת בקר הם:
 

Cutting– הפרדת פרה מעדר.

מקורו של מקצה זה בעבודה בחוות הבקר בהן היו צריכים להפריד פרה מהעדר על מנת לסמנה, לטפל בה וכו'. המקצה הספורטיבי הוא תחרותי, מוגבל בזמן ובמהלכו הסוס מפגין את יכולתו להפריד פרה מהעדר ושמירתה במרחק ממנו כשלרוכב אסור להתערב בעבודת הסוס פרט לדירבון.
 

Reined Cow Horse – תצוגת שליטה סוס-פרה

מקצה זה מורכב משני חלקים:

תצוגת שליטה של הסוס בפרה ו –Reining

בחלק השליטה של הסוס בפרה מקבל הסוס ניקוד על פי יכולתו לשלוט ולחוש את הפרה כל הזמן המקצה (cow sense); וכן על יכולתו הטבעית לעבוד עם הבקר ללא שימוש מופרז של הרוכב במושכות ובדרבנות. על הצמד סוס-רוכב להדגים שליטה בחלקו הצר של מגרש הרכיבה ולאחר מכן לשלוח את הפרה לגדר הארוכה של המגרש. הצמד חייב לשנות את כיוון הריצה של הפרה לפחות פעם אחת לכל כיוון וכן לסובב אותה במקום פתוח במגרש במעגל שלם קטן ככל האפשר לכל כיוון.
 

Team Penning– הכנסת עגלות לגדרה

מקצה קבוצתי של שלושה רוכבים שעליו להפריד שלושה ראשי בקר מסומנים מעדר ולהכניסם לגדרה. הצוות שמצליח להכניס את שלושת ראשי הבקר בזמן הקצר ביותר הוא הצוות המנצח.